Som enginyers
experts i estem
a prop teu.

Integrem tots els serveis imprescindibles d’enginyeria i control de les instal.lacions a tots els àmbits de l’edificació de qualsevol envergadura.

Cables de telecomunicacions de colors
Clienta fent servir tableta per a controlar domòtica.
Edifici residencial amb projecte de domòtica integral.
Enginyeria de proximitat amb molta proactivitat
Enginyeria de proximitat amb molta proactivitat
//enginyeria

Projectes integrals i consultoria de telecomunicacions

Serveis d'enginyeria integral i d'execució tècnica. Especialistes en projectes de telecomunicacions i domòtica en qualsevol àmbit. La teva enginyeria de confiança.

Connexions de color RJ45

Telecomunicacions ICT per a edificis.

Dissenyem projectes d’infraestructures comunes de telecomunicacions (I.C.T.) a mida de les característiques de cada edifici. Acompanyem el procés amb direcció d’obra, assessorament tècnic i consultoria especialitzada per a l’execució adequada de les instal.lacions. Oferim la legalització de les instal·lacions projectades i certificació final. A més, gestionem amb les administracions públiques i amb les principals operadores de telecomunicacions.

+
-

Legalitzacions, direccions i certificats d’obra.

Realitzem documentació de control d’obra, revisió d’amidaments i pressupostos en cada projecte. Realitzem certificacions d’obra i les gestions necessàries per a la legalització de les instal·lacions. Realitzem visites d’obra per al control dels nostres projectes i oferim treballs d’assessorament i assistència tècnica en tot el procés. Treballem per la coordinació de seguretat i salut del projecte, amb presència i control a l’obra, per a la correcta organització, control i coordinació d'activitats empresarials.

+
-

Control d’accesos i videovigilancia.

Redactem projectes de desplegament de serveis de videovigilància i centres de control en entorns privats i municipals. Recollim les necessitats reals per oferir una solució d’integració adequada, un replanteig de les instal·lacions existents i la dotació de noves infraestructures. Redactem el plec de prescripcions tècniques (PTT) i administratiu (PCAP) prèvia licitació. Elaborem informes de criteri de judici de valor i realitzem la direcció d’obra per garantir la implementació adequada de les solucions.

+
-

Fibra òptica, xarxes de veu i dades.

Fem consultoria especialitzada i enginyeria de disseny de projectes executius específics de xarxes de veu i dades i fibra òptica FTTH, FTTB en edificis i equipaments de tot àmbit.
Redactem projectes executius d’instal·lacions de telecomunicacions integrals i específics de xarxes PON amb fabricants de referència. Disposem de tècnics especialistes en mesura i certificació de les instal·lacions amb l’equipament homologat adequat per al seu compliment.

+
-

WIFI professional per a edificis i administracions.

Redactem projectes de desplegament de serveis inalàmbrics WI-FI i equipament de control en entorns privats i d’àmbit municipal comunitari. Realitzem simulació de cobertures (Heat Map) per configurar la prescripció tècnica dels punts i la infraestructura de xarxa. Redactem el plec de prescripcions tècniques (PTT) i administratiu (PCAP) prèvia licitació. Elaborem informes de criteri de judici de valor i realitzem la direcció d’obra per garantir la implementació adequada de les solucions projectades.

+
-

Mesures acústiques i projectes de megafonia.

Disposem de tècnics especialistes per a la realització de mesures acústiques pel compliment de les normatives CTHE DB-HR, BREEAM i ordenances municipals. Redactem projectes per garantir el compliment de la normativa de soroll amb programari predictiu i calculem i mesurem l’aïllament acústic per seleccionar els millors elements constructius. Oferim serveis integrats d’anàlisi, estudi i viabilitat per ajudar a posar en marxa activitats empresarials. Realitzem la direcció d’obra per a una correcta execució.

+
-

Projectes de telefonia integrada.

Oferim serveis integrals per cobrir i donar resposta a les principals necessitats de comunicació IP, connectivitat d'alta disponibilitat i integració de serveis de telefonia. Elaborem projectes d’infraestructures IT per a noves instal·lacions certificades o ampliacions. Redactem informes de sanejament d’armaris i certifiquem amb equipament homologat. Oferim serveis de valor afegit en enginyeria, consultoria, implementació, suport a la explotació i manteniment de sistemes.

+
-

Sales CPD de telecomunicacions.

Elaborem projectes de sales de control (C.P.D.) i solucions Data Center. Ajudem a crear centres de telecomunicacions escalables, estables, altament segurs i eficients en qualsevol equipament. Documentem i projectem els sistemes de telecomunicacions amb un disseny modular que permet adoptar noves tecnologies i gestionar les infraestructures. Dissenyem centres de videowall i electrònica de xarxa (SCE).

+
-

Consultoria especialitzada i altres.

Creiem fermament en una especialització en el sector de les telecomunicacions i treballem amb l’administració i òrgans de decisió per avançar plegats en aquest món tecnològic. Així formem part d'un grup de consultories catalanes, l’ACI, amb l'objectiu de disposar d'una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals i avançar en aquests propòsits de cohesió. Oferim consultoria especialitzada en enginyeria integral per a propietats, consultories, arquitectures, enginyeries, constructores i instal·ladores.

+
-

Infraestructures de llar digital IHD.

Redactem projectes d’instal.lacions de llar digital (IHD) i domòtica per a qualsevol edifici, d’àmbit privat o públic, on a través de la convergència d'infraestructures, equipaments i serveis, satisfem les necessitats dels usuaris en termes de confort, seguretat, estalvi energètic, integració mediambiental, comunicació i accés als continguts d'oci. L'empresa compta amb un equip de professionals especialistes i partners en sistemes KNX, Loxone, Modbus, Casambi, Dali, BacNet, Myhome i Valena Next with netatmo.

+
-

Infraestructures avançades de domòtica.

No hi ha repte tecnològic que no ens cridi l’atenció. I disposar d’un sistema automatitzat que no disposi d’una xarxa de telecomunicacions ben dimensionada per interactuar i comunicar amb l’usuari final no resulta atractiu ni eficient. Així podem gestionar una llar o un negoci a través d’aplicacions fetes a mida des d’un dispositiu mòbil (tablet/smartphone), en local a través de xarxa WIFI o un panell tàctil i en remot a traves d’un servidor dedicat, amb una visualització del sistema controlat de forma simple, segura i intuïtiva.

+
-

Integració, programació i posada en marxa.

Som integradors: és el nostre ADN. Per això programem i posem en marxa sistemes de domòtica en entorns residencials, promocions i edificis singulars de tota mena. I ho fem amb les principals tecnologies del mercat: KNX, Modbus, DALI, DALI-2, Myhome, CASAMBI, Loxone, Bacnet, Helvar, Osram, Tridonic i Valena Next with netatmo, entre d’altres. Oferim serveis de programació fets a mida vestint amb tecnologia les necessitats de control de les instal.lacions de qualsevol edifici, habitatge o negoci.

+
-

Gestió d'il.luminació professional D.A.L.I.

Els edificis intel·ligents utilitzen l’automatització, l’anàlisi i les solucions avançades de control en les seves instal·lacions. Som experts en la prescripció, programació i posada en marxa de solucions de control de la il·luminació amb tecnologies DALI, DALI-2 i inalàmbriques. Treballem en projectes de totes les envergadures arreu de l’estat i en àmbit europeu, amb la nostra empresa especialitzada AIXALDA SYSTEMS.

+
-

Instal·lacions municipals en plataformes I.O.T.

Apostem pel control i supervisió de les instal.lacions més complexes a través de plataformes de gestió global multi-solució, concebudes como a eina oberta a qualsevol entorn o nivell de negoci. Fem integració de sistemes i tecnologies IT/OT/IoT, anàlisi i automatització de processos per abordar solucions Smart Infraestructure, Industria 4.0, integracions multiprotocol a BMS i de les infraestructures urbanes per a municipis (OPC UA, Modbus, MQTT, FiWare, KAFKA, REDIS, API REST,LoRaWAN/Sigfox, GIS, etc.) en els projectes que ho demanen.

+
-

Disseny de xarxes inalambriques CASAMBI.

Amb la voluntat d’operar en el mercat IoT, treballem amb sistemes de control de la il·luminació avançats i fàcilment integrables. En qualsevol camp, la tecnologia CASAMBI pot desenvolupar-se en edificis d’oficines, residencials, industria, restauració i hoteleria. Treballem per tant, en projectes de tots els tamanys arreu de l’estat i en àmbit europeu, amb la nostra empresa especialitzada AIXALDA SYSTEMS. Prescribim, integrem i documentem.

+
-

Projectes integrals claus en mà.

Desenvolupem el projecte des de l’inici del disseny fins a l’entrega final a client. Realitzem documentació de control d’obra i esquemes de connexionat de quadre i d’elements de camp, revisió d’amidaments i detall de pressupostos. Fem certificacions d’obra i les gestions necessàries per a la legalització de les instal·lacions. Realitzem visites d’obra en camp i oferim treballs d’assessorament i assistència tècnica en tot el procés per assolir un "claus en mà".

+
-

Manteniment, control i supervisió.

Un cop entreguem un projecte, no desapareixem del mapa! Estem al costat de l’evolució del projecte resolt vetllant pel seu manteniment, control i supervisió final amb la garantia establerta. Elaborem contractes de manteniment fets a mida en cada cas, i posem tècnics especialistes que resolen qualsevol incidència a la disposició de cada projecte, per millorar o ampliar el sistema. D’aquesta manera els projectes son sempre vius i permeten de forma segura adaptacions, correccions o la implementació de nous productes tecnològics.

+
-

Consultoria especialitzada i altres.

Creiem fermament en una especialització en el sector de la domòtica i llar digital i treballem amb l’administració i òrgans de decisió per avançar plegats en aquest món tecnològic. Així formem part d'un grup de consultories catalanes, l’ACI, amb l'objectiu de disposar d'una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals i avançar en aquests propòsits de cohesió. Oferim consultoria especialitzada en enginyeria integral per a propietats, consultories, arquitectures, enginyeries, constructores i instal·ladores.

+
-

Formacions a gremis d’instal.ladors.

Hem realitzat cursos a INGEL FORMACIÓ (Gabinete de Estudios y Proyectos) a través de FECEMINTE (Federació Catalana d'Empresaris Instal.ladors de Telecomunicacions) i pel Gremi d'instal·ladors Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA, CATTGremi) per a PIMEC FORMACIÓ.

+
-

Formacions reglades d’iniciació i actualització.

Som creadors de continguts TIC i formadors tècnics en Infraestructures de telecomunicacions (ICT), Domòtica i Llar Digital, impartim jornades de formació de durada pactada  de solucions de control de les instal·lacions així com de novetats del sector de les telecomunicacions i del seu àmbit normatiu vigent.  

+
-

Formacions a empreses del sector.

Impartim jornades i cursos de formació específics i fets a mida en infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT), llar digital (IHD) i domòtica per a empreses i autònoms del sector de les telecomunicacions i professionals interessats en les possibilitats de control de les instal·lacions i execució tècnica.

+
-
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
Estudiem, dissenyem, supervisem, coordinem i mantenim diferents tipologies d’instal·lacions. //
//projectes

Resultats d’èxit que hem aconseguit al costat dels nostres clients

VEURE TOTS ELS PROJECTES
//formació

Formació Llar Digital

Formació empresarial de Llar Digital i xarxes de telecomunicacions a Gremi d'instal.ladors
//domòtica

Domòtica Sitges

Integració i claus en mà de sistema domòtic i audiovisual a Sitges (Barcelona)
//enginyeria

D.O. Hospitalet

Direcció d'Obra de telecomunicacions a Plaça Europa (Hospitalet de Llobregat)
//domòtica

Sant Cugat del Vallès

Disseny, programació i posada en marxa de sistema domòtic a habitatge de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
//domòtica

Oak House School

Sistema de gestió de control de consums a centre escolar, Oak House School de Barcelona
//enginyeria

I.C.T. Oficines Sant Cugat

Projecte I.C.T. i D.O. a edifici d'oficines a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
//formació

Formació domòtica i llar digital

Disseny, impartició de curs a gremi d'instal.ladors: AEMIFESA (Badalona)
//enginyeria

Mercat de Montgat

Direcció d'obra de les instal.lacions de telecomunicacions I.C.T. al Mercat de Montgat
//domòtica

Norma Comics

Disseny, programació i posada en marxa de sistema domòtic a centre de còmics (Barcelona)
//enginyeria

I.C.T. Terrassa

Projecte I.C.T. a complex residencial de Plaça Cooperativa a Terrassa (Barcelona)
//enginyeria

I.C.T. Torre Diagonal

Projecte I.C.T. edifici residencial d'Avinguda Diagonal, Barcelona
//domòtica

C.A.P. Calafell (Tarragona)

Disseny,programació i posada en marxa del sistema de control domòtic de les instal.lacions al C.A.P. Calafell (Tarragona)
//domòtica

Col.legi Alauda (Córdoba)

Disseny,programació i posada en marxa del sistema de control domòtic de les instal.lacions al Col.legi Alauda (Córdoba)
//enginyeria

Xarxa de F.O.

Projecte i D.O. per al desplegament de xarxa de telecomunicacions de fibra óptica a Barberà del Vallès (Barcelona)
//domòtica

Promoció Sant Cugat del Vallès

Promoció domòtica de 18 habitatges a Passeig Magi de Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
//domòtica

Promoció Passeig de Gràcia

Promoció domòtica d’alt standing de 21 habitatges a Passeig de Gràcia de Barcelona.
//enginyeria

Torre de les Aigues del Besòs

Projecte executiu i integració de sistema de control de les instal·lacions a Torre de les Aigues del Besòs (BCN).
//xarxes

I.O.T. Ajuntament de Terrassa

Projecte executiu i integració de telecomunicacions de control d’accessos i comptatge de persones per a equipaments municipals de l’Ajuntament de Terrassa.
//videovigilancia

Videovigilància Badalona

Projecte de sistemes de videovigilància ambiental i centre de control per a l’Ajuntament de Badalona.
//videovigilancia

Videovigilància LPR i ambient

Projectes de sistemes de videovigilància LPR i ambient per als ajuntaments de la Roca del Vallès, Argentona, Begur, Palau-Solità i Plegamans i Olesa de Montserrat.
//enginyeria

Desplegament F.O. All (Cerdanya)

Projecte de desplegament de xarxa soterrada i estesa de fibra òptica a All (Cerdanya).
//enginyeria

Projecte executiu Can Cirera

Projecte executiu i integració de telecomunicacions a l'Hotel Can Cirera, a Palma de Mallorca
//equip

Ens vols conéixer?

Comencem a treballar junts?

Sabem que les telecomunicacions poden semblar complexes. Nosaltres en som especialistes i les farem senzilles per a tu o la teva empresa.

Moltes gràcies! Hem rebut correctament el teu missatge.
Vaja! Alguna cosa ha anat malament. Revisa tots els camps.
Avís de privacitat